تبلیغات
سایت جامع بهائیت - مطالب تشکیلات بهائیت

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

انشعابات در فرقه بهاییت

نویسنده : عبدالرضا    |   تاریخ : 1393/12/5 13:45

در فرقه بهاییت بیش از بیست انشعاب  بوجود آمده است، از جمله می توان انشعاب احمد سهراب را نام برد، که از فرمان شوقی افندی چهارمین رهبر بهاییان سرباززد، وصیت نامه عباس افندی عبدالبهاء را ساختگی دانست ، وطرفدارانی هم به دور خود جمع کردکه به نام سهرابیان مشهورند.

انشعاب دیگر به رهبری روحیه خانم ماکسفل، همسر شوقی افندی ربّانی که بعد از مرگ وی در زمان چارلز مخالفت کرده واز او جدا شدند می باشند.

با وجود انشعابات فراوان همه آنها به میرزا حسینعلی نوری بهاءالله اعتقاد دارند، و یکی از احکام مشترک بین همه شعب ازابتدا تا به حال، عدم شرکت عموم پیروان در امور سیاسی است، و تبلیغات فراوانی در عدم دخالت در سیاست، وقبول اطاعت از قوانین ملّی و محلّی طرح می کنند، لکن در عمل بر خلاف ادعاهایشان، بهاییان هم در امور سیاسی ایران دخالت می کردند، وهم درجریانهای سیاسی بین المللی وابسته اند.

 بعد از قضیه باب ،که با تحریکات روسیه ترویج یافت، در سوء قصد به ناصرالدّین شاه ، میرزا حسینعلی نوری بهاءالله ، خود را از این قضیه بریّ داشته و دخالت در آن را انکار کرد، ولی پناهنده شدن او در سفارت روس و حمایت علنی سفیر و دولت تزار از  وی، سبب شد تا شاه ایران بیشتر به وی مظنون شود، واین مطلب را عباس افندی (عبدالبهاء) سوّمین رهبر بهاییان و فرزند بهاءالله، در توجیه قضیه به شیوه ای مرموز بیان می کند ، شوقی افندی ربّانی هم به گونه ای دیگر تشریح کرده است، ودر هیچ جای تاریخ خلاف آن نقل نشده است. میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) از سفارت روسیه به زندان منتقل نمی شود، و پرنس دالگورکی سفیر وقت روسیه  با استفاده از مقررات کاپیتولاسیون از او دفاع می کند ، ودر نهایت با تهدید سفیر روس و درخواست وی از دولت ایران ، مبنی بر رعایت مفاد عهدنامه های ترکمن چای و گلستان، موجبات برائت او از شرکت در سوء قصد وخلاصی او اززندان فراهم می شود. واز آنجاکه میرزا حسینعلی (بهاءالله) دیگر نمی توانست در ایران به فعالیت مورد نظر روسها ادامه دهد اورا ازایران خارج کردند ،که بهاییان در بعضی از کتب تبعید اورا تایید کردند. او از ایران به بغداد برده می شود. بعدها میرزا حسینعلی نوری ادعای خدایی کرد والواحی را صادر نمود.

در قسمتی از لوحی که به امپراطور روس الکساندر نیکلاویچ فرستاد می گوید:« نسیم عنایت ولطف من به هیجان آمد، و دریای رحمتم به موج درآمد ،تورا به حق جواب دادیم ؛ به درستی که خدای تو دانا و حکیم است وبه تحقیق یکی از سفیرانت مرا یاری کرد ،هنگامی که در زندان اسیر غل و زنجیر بودم».

روسها برای او مقرری تعیین کرده بودند ،و بعدها میرزا حسینعلی در یکی از الواح خود نوشت:« قسم به جمال قدم که اول ضرری که به این غلام وارد شد، این بود که قبول شهریه از دولت نمود ».

امپراطور روسیه بهاییان را در عشق آباد تقویت کرد ،واجازه ساختن مشرق الاذکار به آنان داد، و مساعدتهای فراوانی نمود،وبه همین علت میرزا حسینعلی (بهاءالله) به خلسه الهام رفته و در لوحی به امپراطور روس، نوید نصرت و فتح می دهد.

بهاءپیروان خود را اغنام (گوسفندان) خطاب میکردووقتی وعده اش برای اغنام کذب از آب در آمد، از عبدالبهاء در این مورد سوال کردند. وی گفت :«چون که در قضیه اصفهان و یزد احباب را می کشتند، ما به امپراطور روس تلگراف  تظلم کردیم و او جواب نداد لذا در وعده الهی مان بدا شد»؛ در حالیکه تلگراف مورد ادعا مربوط به بیست سال قبل از شکست نیکولای است.میرزا حسینعلی نوری بهاءالله بعداز مدتی از بغدادبه سلیمانیه رفت.

آثار بها چند قسم است . قسمی استدلال است،مثل کتاب «ایقان» که در دو سالی که در سلیمانیه بود به رشته تحریردر آورد؛ وقسمتی هم در احکام وتعالیم است؛ وآن هم بردوقسم است :شرعی واجتماعی وقسم دیکر در موضوعات مختلف.

گویند نوکر بهاءالله ابولقاسم همدانی که همراه وی از بغداد به سلیمانیه رفت ،چون هزار تومان پول نقد از همدان با خود داشت اورا به قتل می رساند. در توجیه این قتل بهاییان گفتند :«که وی از بهاءالله جمال مبارک را استدعا کردکه غرفه ای از نورحقیقی جمال خود را بدو نشان دهد، که وی فرمود طاقت نداری وچون اصرار ورزید به او نمودند و طاقت نیاورده و دست به انتحار زدکه این را تذبیح گویند».

بعداز بازگشت از سلیمانیه آثار بعثت او نمایان شد، و عده ای جزءاصحاب خاصّ اودرآمدند،وکار به جایی رسید که مخالفین خود را به قتل رساندند. تا زمانی که در بغداد بودند واختلافی بین دو برادر (بهاء و ازل) نبود ترورها را مخفیانه انجام می دادند، ولی بعداز جدایی ، هریک قتلها و فتنه ها را به دیگری نسبت می داد ، وخود را مظلوم وبریّ از اینگونه اعمال می دانست. بالاخره این تحرکات دولت عثمانی را واداشت تا آنها را به استانبول برده ومورد ضرب و شتم قرار دهد. بهاییان گفتند که: دراین دوران بعثت جهری او ظاهر شد و برای این امر جشن گرفتند. دولت عثمانی آنها را مفسد وشرو و عمّال بیگانه شناخته بود و بعد از چند ماهی آنها را به «اَدرِنِه» فرستاد. بالاخره هفت سال بعد بهاء به همراه پنجاه نفر از اغنامش(گوسفندان) یعنی  مریدان او، به همراه عباس افندی عبدالبهاء ،که بیست و پنج سال داشت، با وساطت سفیر روسیه فدربیستم ربیع الاوّل  1285 هجری قمری، به عکّاء در فلسطین روند.

مشهورترین کتب میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) عبارتند از : ایقان، هفت وادی، اقدس و مبین ونیز رساله ابن ذئب.

کتاب اقدس شامل چند بخش است، که یک بخش آن احکام روزه ونماز، حقوق، ازدواج، ارث، حلیّت وحرمت است. بخش دیگر آن مثلآاداب نظافت، اکل و شرب ، تعلیم وتربیت. درکتاب اقدس تناقضات زیادی  وجود دارد. ازجمله در جایی می گوید:« قَد تَقَمَّسَتِ الاَشیَاءَفی بَحرِ طَهَارَةِ» ودر جای دیگر می گوید:« قَد اَذِنَ اللَّهُ لَکُمُ السُجُودِعَلَی کُلِ شَیءٍ طَاهِر». در اوّلی همه چیزرا طاهر می داند لذا لازم نیست بگوید «عَلَی کُلِ شَیءٍ طَاهِر»،و قید «طَاهِر»دال بر این است که اشیاء غیر طاهر هم داریم. ونیز در باب ازدواج می گوید:«قَد حُرِّمَت عَلَیکم اَزوَاجَ آبَاِئکُم.حرام است بر شما زنهای پدرانتان»و مفهوم آن این است که ازدواج با بقیه اقارب اعمّ از خواهر، خواهرزاده،  برادرزاده، عمه و خاله اشکالی ندارد. از دیگر احکام فسخ جهاد و ابطال نماز جماعت است ،که دال بر عدم اجتماع مسلمین وترویج فساداست، وخشکاندن اراده های قوی در جهت تحقق اهداف استعمارگران است؛ ولذا است که بهاء پیروان خود را اغنام گوسفندان خطاب می کند، وبهاییان نیز به این وصف افتخار کنند.

تنها دلیل بهاییان بر خدا بودن بهاء، فقط ادّعای خود اوست، واینکه تا بحال کسی چنین ادّعایی نداشته است، ونیز نفوذ این ادّعا در نفوس بعضی از انسانها. همه می دانیم که در طول تاریخ، فرعونها و نمرودها ،ادّعای خدایی داشتند، و عدّه ای نیز ادّعای آنان را باور کردند(14)

   |   دیدگاه ها ()

سیر بهائیت پس از مرگ شوقی

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1393/11/26 01:23
بعد از مرگ شوقی افندی
پس از مرگ شوقی افندی به دلیل نبودن جانشینی مشخص به جای وی، یک امریکایی به نام «مِیسِن ریمی» جانشین شوقی شد که موجب انشعاباتی در بهائیت گردید و برای هدایت این فرقه ضالّه، بیت العدل تشکیل شد و از آن به بعد مسأله رهبری این فرقه تحت نظر فرد خاصی نمی باشد و در حال حاضر... 


   
   شوقی افندی (ولی امرا...)


برچسب ها:شوقی افندی, ولی امرا..., بهائیت پس از شوقی, میسن ریمی, بیت العدل, امریکا و انگلیس و اسرائیل و بهائیت, تشکیلات بهائیت,

ادامه مطلب  |   دیدگاه ها ()

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir