تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نماز بهائی یا پرستش بهاء الله

نویسنده : میکائیل    |   تاریخ : 1397/08/12 19:28

نماز بهائی یا پرستش بهاء الله!!!

عباس افندی اعلام داشت که محمد علی افندی فرزند ارشد بهاءالله بسیاری از ‏الواح و آثار جناب بهاء را سرقت نموده و در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند آن هم نمازی که بهاءالله شخص خود را قبله بهائیان در آن نماز معرفی كرده بود.نماز در بهائیت

مهم ترین عبادت و بالاترین عملی كه به منظور اظهار خضوع و خشوع و بندگی در درگاه حضرت ذوالجلال انجام می شد، نماز است. اولین فروع دین مقدس اسلام نماز است و آن قدر اهمیت دارد كه آن را ستون دین معرفی كردند و قبولی اعمال دیگر را منوط به قبولی نماز دانسته اند.

علیمحمد شیرازی(باب) می گوید: «اول صلواتی كه وضع شد صلوة ظهر بود، و كل آن به عدد واحد (۱۹) وضع شده تا آنكه هر یكی باب جنتی باشد در اطاعت حق... و در سه ركعت آن توحید ذات كن و در چهار ركعت بعد توحید صفات و در شش ركعت بعد توحید افعال و در شش ركعت آخر توحید عبادت...» (۱)

حسینعلی نوری(بهاء الله) نماز دیگری آورده و می گوید: «قد كتب علیكم الصلوة تسع ركعات لله منزل الایات حین الزوال و البكور و الاصال و عفونا اخری امرا فی كتاب الله.» .

نوشته شد بر شما نماز ۹ ركعت از برای خدایی كه فرود آورنده ی نشانی ها است هنگام غروب آفتاب و در پگاه و مغرب و بخشیدیم شماره های دیگری را به موجب فرمان در كتاب خدا؛ زیرا او فرمانده ی توانا و مختار است.(۲)

در اینجا باید دو نكته را متذكر شد: اولا؛ واجب كردن ۹ ركعت آن هم به طرز مخصوص و بخشیدن بقیه ركعات كه ۸ ركعت باشد، می رساند كه بهاء الله به نماز اسلامی ناظر بود؛ یعنی همان نماز اسلامی را ناقص و خراب كرده و نامش را نماز گذاشته است.

ثانیا؛ عباداتی كه به خدا نسبت داده می شود و به منظور تقرب به خدا و تزكیه نفس وضع شده، نه اینكه به خاطر یك نفر از افراد بشر آن را وضع و بر دیگران تحمیل كنند. این هم نوع تازه و مد جدیدی از پیغمبری و انزال احكام است.

جالب اینکه بهائیان اعتقاد دارند این نماز نه رکعتی در گیر و دار دعواها و مشاجرات دو پسر میرزا حسینعلی(عباس و محمد علی) بر سر جانشینی پدر، به قول عباس افندی(عبدالبهاء) توسط ناقضین(محمد علی و اتباع او) دزدیده شده است!

این موضوع را این چنین بیان کرده اند : ‏ سرانجام این تعارفات رکیک و ناپسند بدانجا رسید که عباس افندی اعلام داشت که ناقضین بسیاری از ‏الواح و آثار حضرت بهاء الله را سرقت ! نموده در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند و هنوز این عبادت عظمی مفقودمی باشد !(۳)

معلوم می شود که جناب میرزا حسینعلی در تمام عمر حتی یک بار هم ‏این نماز را نخوانده بود تا عبدالبهاء عباس افندی و دیگر مریدان فراگیرند و محتاج ورق پاره های محمدعلی نشوند.)!!!

بهاءالله در كتاب اقدس برای پیروان خود سه گونه نماز تشریع نموده است كه عبارتند از نماز صغیر ، نماز وسطی ، نماز كبیر  كه البته هرسه واجب نیست (۴)

 دقت و امعان نظر در ویژگیهای نماز بهائی نشان دهنده روح تفرعن و علاقه بسیار زیاد  شارع آن به پرستیده شدن است چرا كه بهاءالله شخص خود را قبله بهائیان در نماز معرفی كرده، می گوید: و اذا اردتم الصّلوةَ وَلُّوا وجوهَکم شطرِیَ الأقدسَ المقامَ المقدّسَ الّذی جعله اللّه مطاف الملأ الأعلی و مُقبَلَ اَهلِ مدائن البقاء و مصدر الأمر لمن فی الأرضین و السّموات .... هنگامی که خواستید نماز بخوانیدصورتهای خود را  برگردانید به سوی مقام مقدس من که خداوندآنجا را محل طواف ملاء اعلاء (ارواح و ملائکه) و محل توجه اهالی شهرهای بقا و مصدر امر برای کسانی که در آسمان و زمین قرار داده است .... (۵)

و در لوح محمّد قبل علی آورده است : اینکه در باره قبله سؤال نمودی .... مادام که شمس مشرق و لائح است توجّه باو مقبول بوده و خواهد بود  و از بعد هم قرار فرموده. (۶)

یکی از نمازهایی که دارند معروف به صلوة كبیر (نماز بزرگ) می باشد كه به خاطر شیخ علی اكبر شهمیرزادی كه از یاران بهاء الله بوده فرود آمده است. چنان كه در مقدمه ی آن می گوید: «انا نرید ان نمن علی قبل اكبر...» ما می خواهیم منتی بر علی پیش از اكبر بگذاریم. مقصود همان علی اكبر است، این طرز بیان خود یكی از معجزات بهاء الله است. این نماز، یك ركعت است و مفصل می باشد. این نماز را هر گاه در شبانه روز یكبار بخوانند نماز صغیر ساقط می شود. ولی چون مفصل است غالبا افراد بهائی آن را یاد ندارند و فقط بعضی از مبلغین برای خودنمایی آن را می خوانند(۷)

جالب است بدانیم یکی از نمازهای این دین قرن اتم  سرقت شده است در لوح میر علی اصغر اسکوئی فریدی آمده است : که از این کلام عبدالبها مشخص می شود سرقت قبل از اقامه و خوانده شدن آن نماز توسط بها یا عبدالبها بوده است  چرا که اگر عبدالبها این نماز را خود خوانده ویا خوانده شدن آن توسط پدرش را دیده بود میتوانست پاسخ میر علی اصغر اسکوئی فریدی را بدهد و دیگر دزدیده شدن لوح آن اهمیتی نداشت (۸)


نماز جماعت

خواندن نماز به جماعت به موجب این دستور بهاء حرام است ، جناب میرزا بهاء می گوید: «كتب علیكم الصلوة فرادی قد رفع حكم الجماعة الا فی صلوة المیت انه لهو الامر الحكیم.» نوشته شده است برای شما اینكه نماز خودتان را به حالت انفراد بخوانید و برداشته شده است حكم نماز جماعت مگر در نماز میت و خداوند امر كننده و حكیم است.(۹)

برای رفع حكم جماعت می شود جهاتی را تصور كرد؛

۱ - یك دعای مختصر قابل این نیست كه برای آن اجتماعی بشود؛

۲ - شرایطی كه برای امام لازم است در میان افراد بهائی بسیار مشكل و سخت است؛

۳ - اگر جماعت ممنوع نبود، افراد بهائی قهرا توجه و محبت و علاقه به امام پیدا كرده و از شخص اول بهائی سلب اختیار می شد؛

۴ - جماعت با روح تجدد و یا زندگی نو اروپایی سازگار نیست. بله از این حكم جناب بهاء به خوبی می توان فهمید كه ایشان آگاهی كامل نسبت به فلسفه ی جماعت داشته و می دانستند كه مسجد و جماعت موجب اتحاد و یكدلی بین مأمویین خواهد بود و عامل روشنگری و بیداری از خواب غفلت آنها خواهد شد. لذا حكم به عدم برگزاری نماز جماعت می دهد.

از آنجا كه «الخائن خائف»، خود جناب بهاء كه بزرگ ترین خیانت را مرتكب شده و عامل به انحراف كشیده شدن عده ای از انسانهای بی خبر از همه جا بوده، می ترسید كه اگر پیروانش در محلی به نام مسجد اجتماع كنند و عبادت خود را با جماعت انجام دهند متوجه پوچی و بی ارزشی دین رهبرشان شوند. لذا حكم به وجوب فرادی در نماز نموده است.

هدف از نماز توجه خلق به خالق، نماز معراج انسانهای مؤمن است، نماز تزكیه و تطهیر انسانها از رذائل اخلاقی است. حال آیا نماز باب و بهاء این خصوصیات را دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. بیان، باب تاسع عشر، واحد سابع.

۲. اقدس، صفحه ۳، س ۱۵.

۳. رحیق مختوم ص ‏‏۲۵ تا۲۸ و ص ۱۷۴ و ۱۷۵ و گنجینه ی حدود و احکام ص ۳۲

۴. گنجینه حدود و احكام ص۲۲

۵. اقدس، ص ۳۷، س ۷.

۶. عبدالحمید اشراق خاوری گنجینهء حدود و احکام مؤسّسهء ملّی مطبوعات امری  نشر سوم - ١٢٨ بدیع ص ١٩.

۷. در جستجوی حقیقت، علیرضا روز بهانی، ص ۱۰۰.

۸. اقدس ۳۲ س ۳.

۹. اقدس، ص ۸ ، س۵


برچسب ها:بهائیت, نماز دزدیده شده بهائیت, نماز 9 رکعتی, عبدالبهاء, ناقضین, محمد علی, عباس افندی,

  |   دیدگاه ها ()

1397/11/29 15:25
با عرض سلام و ادب . بنده آقای ع همسایه خانواده منوچهری میخواستم به محضر و اطلاع جنابعالی عرض نمایم که بعضی جمعه ها 10 الی 15 دختر و پسر جوان به خانه ایشان می آیند لطفا برای حفظ امنیت در جامعه و جلوگیری از گسترش فرق ضاله ، پیگیری لازم را بفرمایید . با تشکر و احترام
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic